Θυρεός Βιέννης

Η ιστορία της πόλης της Βιέννης πηγαίνει από βαθιά στον χρόνο και με μεγάλη ποικιλία. Η
ιστορία ξεκινάει από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όταν και δημιουργήθηκε και ένα στρατόπεδο που
τοποθετήθηκε στο κέντρο της πόλης της Βιέννης. Ο οικισμός Vindobona έγινε η σημαντική εμπορική
περιοχή που άνθησε τον 11 ο αιώνα κι έγινε η πρωτεύουσα της δυναστείας του Babenberg όπου στην
συνέχεια ανέλαβαν οι πλεόν γνωστή Αυστριακή δυναστεία αυτή των Αψβούργων. Υπό αυτή την
δυναστεία η Βιέννη έγινε ένας από τους πολιτιστικούς κόμβους της Ευρώπης όπου και κατά τον 19 ο
αίώνα έγινε η προτεύουσα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, μετέπειτα Αυστροουγγαρίας και μετά την
λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έως και σήμερα της Αυστρίας.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο πρώτος οικισμός ήταν η Vindobona και επειδή το όνομα είναι
κέλτικο υποδηλώνει πως κατοικήθηκε πριν τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σύμφωνα με διάφορες ενδείξεις
μια καταστροφική πυρκαγιά έλαβε χώρα στις αρχές του 5 ου αιώνα και τα ερήπια του στρατοπέδου
εκμεταλλεύτικαν διαφορετικά και έγινε ένας μικρός οικισμός. Πολλά βυζαντινά νομίσματα έχουν
βρεθεί αρκετές φορές στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης αλλά και και τάφοι από τον 6 ο
αιώνα στο Salvatorgasse.
Ο Αυτοκράτορας Όθος Α΄ κατατρόπωσε τους Μαγυάριους το 955μΧ στην μάχη του Lechfeld
και αυτή η νίκη ήταν αυτή που έδωσε την ώθησε της ανάπτυξης. Το 1221 η Βιέννη έγινε μια πόλη με
ένα βασικό λιμάνι του Stapelrecht. Με αυτό τον τρόπο οι Βιεννέζοι άρχησαν να αποκτούν δύναμη και
να λειτουργούν ως μεσάζοντες του εμπορίου και με αυτό τον τρόπο δημιούργησαν ένα εκτεταμένο
δίκτυο εμπορικών σχέσεων (το οποίο τηρούν και ως τώρα) στο μήκος της ευρύτερης λεκάνης του
Δούναβη αλλά και της Βενετίας. Με αυτό τον τρόπο έγινε και ως η μία από τις συμαντικότερες πόλεις
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Το 1278 ο Rudolf νίκησε τον Ottakar Β΄ της Βοημίας και χρειάστικε αρκετός χρόνος ώστε οι
Αψβούργοι να ανακτήσουν τον έλεγχο της πόλης επειδή οι οπαδοί του Ottakar Β΄ ήταν πολύ υσχηροί
αλλά μετά από αρκετές εξεγέρσεις εναντίων του Αλβέρτου Α΄ ενώ ταυτόχρονα το 1280 λαμβάνει
χώρα η πρώτη ιστορία της πόλης γνωστή κι ως “Fürstenbuch”.
Το 1365 ιδρύεται το πρώτο Πανεπιστημιακό κτήριο, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και η
κατασκευή του, γοτθικού ρυθμού του ναού του Αγίου Στεφάνου, το Stefandom. Η Βιέννη γίνεται η
πρωτεύουσα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όταν εκλέγεται ο Δούκας Άλμπερτ Β΄ ως
Αυτοκράτορας της.
Το 1469 μετά από πολλές προσπάθιες δύνεται στην Βιέννη ο δικός της Επίσκοπος και η
καθεδρικός ναός του Stefandom γίνεται η έδρα του.
Το 1522 η πόλη βρίσκεται υπό άμεσο αυτοκρατορικό έλεγχο όταν ο Φερδινάνδος Α΄, οδήγησε
στην εκτέλεση ηγετικών μελών της αντιπολίτευσης μέσα στην πόλη.
Οι Αψβούργοι πρόσθεσαν στην αυτοκρατορία τους την Ουγγαρία και την Βοημία ενώ
μετέφεραν την έδρα του Αυτοκράτορα από την Πράγα στην Βιέννη.
Το 1529, για πρώτη φορά η Βιέννη πολιορκήθηκε από ανεπιτυχώς από τους Τούρκους. Την
πόλη έσωσαν οι μεσαιωνικοί τοίχοι, και οι επιδημίες αλλά και οι αρχές του χειμώνα ανάγκασαν τους
Τούρκους να υποχωρήσουν. Η πολιορκία όμως φανέρωσε κάποιες αδυναμίες στην οχύρωση κι έτσι
μετά από σχέδια τουSebastian Schrantz , η Βιέννη επεκτάθηκε σεφρούριο το 1548. Η πόλη ήταν
οχηρωμένη με έντεκαπρομαχώνες και από μίατάφρο .Έτσι δημιουργήθηκε γύρω από τη Βιέννη, μια
μεγάλη λωρίδα άδεια από κτίρια, που επέτρεπε στους υπερασπιστές να πυροβολούν ελεύθερα. Αυτές
οι οχυρώσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών δραστηριοτήτων
μέχρι τον 17 ο αιώνα, κατέστησαν αποφασιστικές στηδεύτερη τουρκική πολιορκία του 1683, καθώς
επέτρεψαν στην πόλη να διατηρηθεί για δύο μήνες, έως ότου ο τουρκικόςστρατός νικήθηκε από το
στρατό από τονΠολωνό βασιλιάJan Sobieski. Αυτή ήταν και η κρίσιμη καμπή στους τουρκικούς
πολέμους, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκδιώχθηκε όλο και περισσότερο τις επόμενες
δεκαετίες.

Η άνθυση της πόλης ήρθε την επόμενη περίοδο όπου χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες μπαρόκ
στυλ οικοδομικές δραστηριότητες από τους συμαντικότερους της εποχής αρχιτέκτονες όπως ήταν
οιJohann Bernhard Fischer von Erlachκαι οJohann Lukas von Hildebrandt.Η ανάπτυξη αυτή έλαβε
χώρα περισσότερο στα προάστια ( Vorstädte ) ενω η περίμετρος της πόλης της Βιέννης άρχισε να
καλύπτεται από μικρά παλάτια με κήπο, τα γνωστά και ως Palais. Από τα πιο γνωστά είναι τα Palais
Liechtenstein, τοPalais Modena, τοπαλάτι Schönbrunn, τοPalais Schwarzenbergκαι τοBelvedere
(το παλάτι του κήπου τουπρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοΐας).Το 1704, μια εξωτερική οχύρωση,
τοLinienwall , χτίστηκε γύρω από τοVorstädte.
Μετά τις εκτεταμένεςεπιδημίεςπανώλης το1679 και το 1713, ο πληθυσμός άρχισε να
αυξάνεται σταθερά. Εκτιμάται ότι 150.000 άνθρωποι κατοικούσαν στη Βιέννη το 1724 και 200.000 το
1790. Τα πρώτα εργοστάσια έκαναν την εμφάνηση τους εκείνη την περίοδο και η αρχή έγινε από
τοLeopoldstadt. Το Leopoldstadt έγινε επίσης ο τόπος στον οποίο ζούσαν πολλοί Εβραίοι.
Ο 18 ος αιώνας ήταν θεμέλιος λήθος για την ανάπτυξη της πόλης καθώς άρχισαν να γίνονται
αισθητά θέματα γύρω από τηνυγιεινής και γι αυτό ξεκίνησε η κατασκευή των υπονόμων αλλά και ο
καθαρισμός των δρόμων.
Επίσης, εκδόθηκαν οι πρώτοι αριθμοί κατοικιών (τοKonskriptionsnummern ) και άρχισε να
αναπτύσσεται το κυβερνητικόταχυδρομικό σύστημα. Το 1783 υπό τον αυτοκράτοραΙωσήφ Β΄, η
πόλη αναβαθμίστηκε διοικητικά, δημιουργήθηκαν οι βαθμοί των αξιωματούχων μόνο για την πόλη
και ορίστικε θέσηδικαστή ενώ την ίδια περίοδο έκλεισαν όλα τανεκροταφείαπου βρίσκονταν μέσα
στην πόλη.
Η Βιέννη κατά τον 19 ο αιώνα
Κατά τη διάρκεια τωνΝαπολεόντειων πολέμων, η Βιέννη καταλήφθηκε δύο φορές από
τονΝαπολέοντα, η πρώτη έγινε το 1805 και η δεύτερη το 1809 με την πρώτη η πόλη να παραδίδεται
χωρίς μάχη.Στην πόλη εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο μια γέφυρα η (Tábor Bridge) και ο γαλλικός
στρατός εισήλθε εύκολα στην πόλη και χαιρέθηκε από τον πληθυσμό με ενδιαφέρον και όχι
απόρριψη. Ο Ναπολέων επέτρεψε σε 10.000 άνδρες της εθνικής φρουράς της Βιέννης να παραμείνουν
οπλισμένοι και ότι θα αφήσουν το οπλοστάσιο πίσω σε αυτούς όταν θα έφευγε, τόσο πλήρες όσο το
βρήκε.
Ωστόσο, η δεύτερη κατοχή συνέβη μόνο μετά από πυρκαγιά. Λίγο μετά, ο Ναπολέοντας υπέστη
την πρώτη μεγάλη ήττα του στοAspern. Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, ο στρατός του
πέρασε ξανά τονΔούναβη και πολέμησε τημάχη του Wagram στο ίδιο έδαφος με την
προηγούμενηΜάχη του Aspern . Αυτή η δεύτερη μάχη είχε ως αποτέλεσμα μια νίκη για τους
Γάλλους, και η Αυστρία σύντομα παραδόθηκε, τερματίζοντας τονπόλεμο του Πέμπτου
Συνασπισμού. Το 1810, οSalomon Mayer Rothschild έφτασε στη Βιέννη από τη Φρανκφούρτη και
δημιούργησε μια τράπεζα με το όνομα “Mayer von Rothschild und Söhne”.Ο αυτοκράτορας της
Αυστρίας το 1823, έχρησε τους πέντε αδερφούς Rothschild βαρόνες.

No responses yet

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

code